• fullslide1
  Har du råd att ignorera primärvården?
  För dig som produktchef är minskningen av vårdplatser i slutenvården ett ofrånkomligt faktum.
  Jobbar era säljare optimalt i en tidsålder av digital information?
 • fullslide1
  Har du läst de senaste studierna?
  Som upphandlare är det tidskrävande att hålla sig uppdaterad.
  Har ni tillgång till rätt affärskritisk information innan ni sätter er till förhandlingsbordet?
 • fullslide1
  Har du tid att delta i debatten?
  För opinionsbildaren är intressenterna många. Genom transparens och en mångfald av röster i debatten
  skapas förutsättningar för gränsöverskridande förståelsen och breda överenskommelser.

VÅRDSEKTORN HAR DIGITALISERATS
ETT NYTT INFORMATIONSLANDSKAP


Den digitala tidsåldern har vänt upp och ned på synen på information och många intresseorganisationer har inte hängt med i omställningen. SVENSKA BRANSCHFORUM arbetar sedan 2011 med att hjälpa dig som lagstiftare, opinionsbildare och produktchef i hälso- och vetenskapssektor att ta ta steget in i den digitala tidsåldern.


DATASKYDD OCH TRANSPARENS


Att göra ostrukturerad information från Internet begriplig och användbar är något som ofta kräver en erfaren informationspartner. SVENSK BRANSCHFORUM är med er hela vägen fram och hjälper er samtidigt undvika de vanliga fallgroparna kopplade till datalagstiftning och patientintegritet.


EN PERSONLIG VECKORAPPORT DIREKT I FICKAN

Verksamhetsförändring

Nyanställningar, kliniska studier och registeruppdateringar.


Opinionsbildare

Kontaktuppgifter, befogenheter och geografiska åtaganden.


Cookiedata

Digital aktivitet, omnämnanden och behovsanalys.

Vetenskaplig bevakning

Tidskrifter och populärkulturell bevakning


Upphandling

Avtalstider, utlysningar och anbud per terapiområde.


Omvärldsanalys

Trender, beteenden och begreppsanvändning.


SVENSKA BRANSCHFORUM har varit en värdefull partner i vår omställning från rent forskningsbolag och underlättat för oss att stärka vår kommersiella närvaro.

Martin Terins, VD
SENSO DETECT

RÄTT INFORMATION VID RÄTT TILLFÄLLE


Omfattande rapporter tenderar att samla damm i arkivet och nya rutiner möter ofta internt motstånd.
Men arbetsmetoder som förankras och levandegörs i er klinisk vardag och integreras i befintlig systemplattform har möjlighet att utvecklas till morgondagens självklarheter för era medarbetare.

NÅGRA FALLSTUDIER