MEDARBETARE


Nedan är konsulter med mångårig erfarenhet av utmaningar likt de er organisation står inför,
medarbetare som kan hjälpa er att solla mellan olika åtgärdsalternativ.


Joel Olsson

DATABAS

Martin Hagwall

KONTAKTMAN

Katrine Avermark

PROJEKTLEDNING

Stefan Andersson

KONTAKTMAN

Daniel Hörnell

ADMINISTRATION

Leif Johansson

MANAGEMENT

Nicole Levin

FÖRSÄLJNING

Mats Holmström

JOURNALIST

Olle Bergkvist

SYSTEMUTVECKLING

Viktor Norlander

WEBDESIGN

Johan Flarke

ADMINISTRATION

Fredrik Ekström

FÖRSÄLJNING

Luka Ristic

FÖRSÄLJNING

Anna Bergh

ADMINISTION

Angelica Lang

PROJEKTLEDNING

Marcus Thelander

DATABAS

Beatrice Udd

PROJEKTLEDNING

Rebecca Larserö

MARKNAD

Gustav Klingberg

KONTAKTMAN

Jens Vagland

ART DIRECTOR