MEDARBETARE


Nedan är konsulter med mångårig erfarenhet av utmaningar likt de er organisation står inför,
medarbetare som kan hjälpa er att solla mellan olika åtgärdsalternativ.


Joel Olsson

DATABAS

Martin Hagwall

VD

Nicole Hagwall

FÖRSÄLJNING

Katrine Avermark

PROJEKTLEDNING

Stefan Andersson

KONTAKTMAN

Daniel Hörnell

ADMINISTRATION

Olle Bergkvist

SYSTEMUTVECKLING

Viktor Norlander

WEBDESIGN

Johan Flarke

ADMINISTRATION

Fredrik Ekström

FÖRSÄLJNING

Luka Ristic

FÖRSÄLJNING

Angelica Lang

PROJEKTLEDNING

Marcus Thelander

DATABAS

Gustav Klingberg

KONTAKTMAN

Jens Vagland

ART DIRECTOR